imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AXA Výroba a vývoj strojů :: Dokonalá technologie!

Inovace vycházející z tradice Flexibilita, stabilita a jednoznačná orientace na požadavky zákazníků jsou od roku 1965 úspěšné garance ve stavbě strojů a zařízení. Inovací, vycházející z tradice, se zabývá všech 350 spolupracovníků s osobním nasazením a se svým know-how.

Vysoký počet součástí, vyráběných v našem podniku montovaných do obráběcích center AXA, ale i schopnost integrovat jiné technologie do našich konceptů, nás posouvají do polohy, kdy jsme schopni splnit jakákoliv přání našich tuzemských i zahraničních zákazníků, ať již jde o vývoj, konstrukci i produkci obráběcích center nebo i produkčních zařízení, zhotovovaných na míru.

Náš rodinný podnik existuje v Schöppingenu (Westmünsterland) již v druhé generaci a nyní je z něj jeden z nejúspěšnějších středních podniků ve svém oboru. Vždy jsme kladli velký důraz na rodinný charakter podniku, se kterým jsme si mohli znovu a znovu dokazovat naši úspěšnost ve všech tržních situacích.

To je „motorem“ našeho úspěšného vývoje, zrovna tak jako naši zákazníci, spolupracovníci, dodavatelé a partneři.

Ti všichni nám pomáhají každý den k tomu, abychom se stali trochu lepšími, s vášní pro techniku a s radostí z práce ve všech úrovních. Zvláště mnohotvárné úkoly, ideje a přání od našich zákazníků a partnerů jsou přesně ty výzvy, které nás motivují při výzkumu a vývoji inovací.

AXA – rodinný a přitom vysoce profesionální podnik

Kvalita v každém komponentu V globální hospodářské soutěži se prosadí pouze ten, kdo pracuje nepřetržitě na zlepšování kvality svých produktů, u něhož stoupá produktivita práce, klesají náklady a jenž vyvíjí flexibilně nové možnosti uplatnění svých výrobků.

Je jedno, zda se jedná o kompletní řešení pro odběratele z velkého průmyslového odvětví, o zvláštní řešení k efektivní produkci v menších dodavatelských podnicích nebo o celá systémová řešení pro komplexní úkoly: naše stroje je možno individuálně přizpůsobit dle různých přání našich zákazníků. Vedle vysokého obslužného komfortu, preciznosti a vyzrálé techniky máme speciální řešení, tvořící vysoký standard obráběcích strojů AXA.

Krátké dodací lhůty a třísměnný provoz jsou pro Vaši obsluhu stroje denním chlebem. Mobilita, flexibilita a kvalita bez kompromisů – na to se mohou zákazníci fy AXA spolehnout. Nasazením našich produktů a řešení poskytujeme rozhodující přednosti pro konkurenční a hospodářskou soutěž! Rozumíme Vašim přáním a problémům a můžeme Vám poskytnout vždy vhodný koncept od jednoduchých standardních řešení až k technologickým řešením na míru. Vaše problémy jsou naše výzva.

Navštivte nás, udělejte si vlastní obrázek a podívejte se v rámci exkurze po továrně na naše výrobní a montážní oddělení. Přesvědčte se sami, jak se nechají přizpůsobit a realizovat pracovní procesy efektivněji, racionálněji a precizněji. Poradíme Vám a podpoříme Vás ve všech Vašich zájmech.

AXA – měřítko pro hospodárnost a flexibilitu.

Ve znamení neměnící se užitné hodnoty AXA realizuje kompletní servis týkající se vyráběných obráběcích center. To začíná již u projektování, vývoji i konstrukce obráběcích center i jejich komponent, např. naklápěcích hlav nebo vřeten a sahá přes výrobu dílů až k montáži a uvedení do provozu u zákazníka. Protože podíl vyráběných dílů pro stroj u nás je vysoký, jsme schopni rychle realizovat přání našich zákazníků, týkajících se změn na nabízených strojích i konstrukční zlepšení.

Především se však staráme o to, aby v podniku zůstaly vědomosti z branže a zkušenosti. Z tohoto důvodu můžeme našeho zákazníka provázet celé roky existence stroje a zásobovat zákazníka originálními díly.

Přesně tak definujeme "maximální udržení hodnoty". Investice do řešení AXA se vyplatí, protože stroje mají vysokou použitelnost, je zajištěna dlouhodobá garance náhradních dílů a stroje jsou konstruovány se zřetelem na snadné provádění údržbářských prací.

Zajištění stálé užitné hodnoty stroje má mnoho tváří

Zaručujeme stálý provoz nejen prostřednictvím našich produktů, nýbrž také naším zvláštním servisem jak předprodejním, tak po prodeji. Rychlé reakční časy, přímý kontakt přes naší servisní rychlou linku (Service-Hotline) jakož i naši kvalifikovaní servisní technici garantují hladký provoz strojů. Rozsáhlé odborné vědomosti našich pracovníků i možnost integrace komponentů jiných výrobců do našich konceptů jsou naší předností v hospodářské soutěži.

Vyvíjíme, implementujeme a udržujeme řešení, specifická pro zákazníka. A to nezávisle na státních hranicích, s početnými odbytovými a servisními partnery.

AXA – stabilita užitných hodnot pro celou životnost stroje

Plány pro dobrou perspektivu Klademe velký důraz na vzdělávání našich odborných sil pro potřeby našeho podniku. Kvóta vzdělávaných je více jak 10 procent osazenstva podniku. Výcvik a vzdělávání orientované na praxi, spočívající mimo jiné v samostatné a zodpovědné práci, není pro nás pouze důležitá záležitost pro to, abychom dorostu otevřeli dobré perspektivy. Pomáhá nám také trvale zabezpečit v podniku získané zkušenosti a zvyšovat technickou dovednost.

Protože je u nás vyráběn vysoký podíl vyráběných dílců pro montovaná centra a stále se zvyšují nároky na výsledné výrobky, je pro nás vysoce kvalifikovaný personál nezbytný. V podstatě vzděláváme dnes naše kvalifikované pracovníky a odborníky pro zítřek.

Četná uznání a vyznamenání ze škol, úřadů, jakož i z průmyslové a obchodní komory nám ukazují, že jsme na správné cestě. Rozsáhlým vzdělávacím programem pro technická a obchodní povolání si zajišťujeme, že potřebné znalosti a vědomosti se udrží a předají se příští generaci.

Ať praktikant, učeň nebo student, poskytujeme každému šanci na dobré vzdělání s perspektivou budoucnosti.

AXA – kontinuita tvořená cílenými změnami.