Skip to main content

Obráběcí centra s pojízdným stojanem

VCC

Kompaktní centrum s pojízdným stojanem v provedení s krátkým ložem

DBZ

Kompaktní centrum v provedení s ložem pro střídavé obrábění

VSC

práci s dlouhým ložem, nebo pro střídavé obrábění s vertikálním vřetenem

VHC

obrábění z 5 stran s naklápěcím vřetenem