Originální komponenty a příslušenství

Od roku 1965 podnik AXA Entwicklungs- und Maschinenbau vyrábí stále inovované a spolehlivé obráběcí stroje i pro nejsložitější technologii výroby. Sami konstruujeme, vyvíjíme i zhotovujeme důležité komponenty a příslušenství strojů jako jsou otočné stoly, koníky, opěrná ložiska a hlavní vřetena.

To znamená, že můžeme splnit Vaše přání precizním způsobem. Zabýváme se Vašimi záměry a poskytneme Vám vhodný návrh pro Vaše přání, týkající se jakékoliv skupiny stroje.

To je důležité. Konec konců často vězí rozhodující faktory v detailu. A v tom se vyznáme. Máme množství výkonných systémových komponent. K nim náleží rychle se otáčející a NC řízené otočné stoly, flexibilní a výkonově silná obráběcí vřetena, jakož i na míru zkonstruované koníky a opěrná ložiska – vše, co potřebujete do Vašeho strojního parku, přesně dle Vaší potřeby individuálně vyrobené.

Otočné stoly
Otočné stoly možné integrovat do stroje horizontálně, nebo vertikálně, v jednoosém nebo dvouosém provedení, s pohonem pro ustavování do polohy v simultánním provozu, nebo s pohonem pro soustružnické práce.
Koníky s opěrnými ložisky
v různých velikostech a pro různé možnosti užití
Pohony hlavního vřetena
Rozsáhlá řada pohonů hlavního vřetena dovoluje různé možnosti kombinace otáček, krouticího momentu a výkonu.

 • Kužel vřetena SK 50, naklápěcí vřeteno max. 9000 1/min
 • Jako opce alternativní vřeteno HSK A63, max. 18.000 1/min
 • V jedné ose naklápěná hlava, okolo osy Y (osa B)
 • Plynule nastavitelný úhel naklopení
 • Rozsah naklopení 0° bis -100°
 

 • Vysoce dynamický rychle se otáčející NC otočný stůl RTA 5D, deska stolu průměr 1250 mm
 • Jako opce NC otočný stůl RTA 6D, deska stolu průměr 1600 mm
 • Stůl je přímo poháněný motorem s vysokým krouticím motorem (torque motor)
 • Přímý odměřovací systém
 

 • Řetězový zásobník s dvojitým předávacím podavačem
 • Zásobník je chráněný umístěním v zadní oblasti stroje
 • 20 až 90 nástrojových míst
 • Management nástrojů pomocí pevných míst v zásobníku vede k lepšímu přehledu obsluhy
 • Předvolba nástrojů paralelně s hlavním časem obrábění
 • Podpora různých upínacích systémů nástrojů.
 

 • Velkoryse dimenzované valivé vedení pro vysokou dynamiku, tuhost a přesnost
 • Vedení os jsou uložena na ručně škrabaném, resp. na broušeném podkladu
 • Gantry pohon v ose Y s vždy vlastním pohonem, systém vedení a přímý odměřovací systém pro oba portálové sloupy.
 • Pohony a vedení leží chráněny nad pracovním prostorem
 • Vodou chlazené pohony s kuličkovým šroubem v osách X/Y
 • Vodou chlazené posuvové motory v základních osách
 

 • Vysoce tuhá, staticky a dynamicky vyvážená konstrukce základního stojanu
 • Velký pracovní prostor a dobře přístupný upínací stůl stroje
 • Přímé odměřovací systémy v základních osách X/Y/Z v naklápěcích osách B/C
 • Vnější nebo vnitřní chlazení volitelně tlakovým vzduchem nebo emulzí
 • Transport smontovaného stroje v jednom kuse
 • Optimální přístupnost pro údržbu a servis n
 
Na přání můžeme pro Vás vyvinout a zhotovit speciální řešení.